Plan dnia

Rozpoczęcie dnia

07:00 – 08:00

Przyjazd dzieci, przekazanie informacji przez Rodziców /Opiekunów na temat aktualnej formy dziecka (przespanej nocy, spożytych posiłków, ewentualnych dolegliwości), zabawy dowolne na sali.

Śniadanie

08:00 – 09:00

– karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku
– uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
– czynności higieniczne po posiłku (nocnikowanie)

Zabawy

09:00 – 11:00

Zabawy zorganizowane i zajęcia dydaktyczne m.in. zabawy muzyczne, plastyczne, ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne itp.

Obiad - pierwsze i drugie danie

11:30 – 12:30

– karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku
– uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
– czynności higieniczne po posiłku (mycie ząbków, nocnikowanie)

Leżakowanie

12:30 – 15:00

– czytanie przez opiekuna wybranych bajek
– słuchanie nagrań bajek z płyt
– słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek

Podwieczorek

15:00 – 15:30

– karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku
– uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
– czynności higieniczne po posiłku

Zakończenie dnia

15:30 – 17:00

– czas oczekiwania na rodziców
– zabawy popołudniowe
– wspólne sprzątanie sali
– rozchodzenie się dzieci do domów